طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: خود ارضایی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهارتاواارتاوا پرسیده شد 4 سال پیش • 
731 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهomidvaromidvar پرسیده شد 4 سال پیش • 
760 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهramin_shramin_sh پرسیده شد 4 سال پیش • 
647 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAli_won'tAli_won't پرسیده شد 4 سال پیش • 
743 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهnahidvenusnahidvenus پرسیده شد 4 سال پیش • 
690 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهamir22amir22 پرسیده شد 4 سال پیش • 
680 بازدید1 پاسخ0 رای
بازreza232reza232 پرسیده شد 4 سال پیش • 
705 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههادی پرسیده شد 4 سال پیش • 
611 بازدید1 پاسخ0 رای