طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: خود ارضایی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 4 ماه پیش • 
119 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 4 ماه پیش • 
102 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد 4 ماه پیش • 
134 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMahdieh پرسیده شد 5 ماه پیش • 
156 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل پرسیده شد 5 ماه پیش • 
140 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهدانش آموز پرسیده شد 5 ماه پیش • 
113 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهیه آس و پاس پرسیده شد 5 ماه پیش • 
123 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهabdo پرسیده شد 5 ماه پیش • 
148 بازدید1 پاسخ0 رای
بازعلی کوشکی پرسیده شد 5 ماه پیش • 
143 بازدید1 پاسخ0 رای
بازParsa پرسیده شد 5 ماه پیش • 
139 بازدید1 پاسخ0 رای
بازتوحید پرسیده شد 5 ماه پیش • 
193 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهParsa پرسیده شد 5 ماه پیش • 
138 بازدید2 پاسخ0 رای
بازمیثم پرسیده شد 5 ماه پیش • 
133 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهJ پرسیده شد 5 ماه پیش • 
125 بازدید1 پاسخ0 رای
بازBLACKDEVIL پرسیده شد 5 ماه پیش • 
109 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسیا پرسیده شد 5 ماه پیش • 
133 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنیما پرسیده شد 5 ماه پیش • 
98 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازمند مشاوره پرسیده شد 5 ماه پیش • 
132 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهakbar پرسیده شد 5 ماه پیش • 
138 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمجید پرسیده شد 5 ماه پیش • 
120 بازدید1 پاسخ0 رای