طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتدسته بندی: سالیتود و خلوت درون
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 4 روز پیش • 
12 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 2 ماه پیش • 
88 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمدمهدی کرامت پرسیده شد 2 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی صعلی monarch پرسیده شد 2 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رای
بازnashenas پرسیده شد 5 ماه پیش • 
215 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل محزونابوالفضل محزون پرسیده شد 2 ماه پیش • 
51 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعاشق خدای رحمانعاشق خدای رحمان پرسیده شد 2 ماه پیش • 
48 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزندگی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
68 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعظیم پرسیده شد 4 ماه پیش • 
100 بازدید1 پاسخ0 رای
بازجعفری پرسیده شد 7 ماه پیش • 
145 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAbcdefgAbcdefg پرسیده شد 1 سال پیش • 
157 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsoheilsn76soheilsn76 پرسیده شد 1 سال پیش • 
162 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsoheilsn76soheilsn76 پرسیده شد 1 سال پیش • 
154 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرمحمد کاویانیامیرکاوه پرسیده شد 1 سال پیش • 
166 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهAmirReza HedayatiAmirReza hedayati پرسیده شد 2 سال پیش • 
121 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامید خورشیدیOmidkhorshidi124 پرسیده شد 2 سال پیش • 
154 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرمحمد کاویانیامیرکاوه پرسیده شد 2 سال پیش • 
253 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهتاب فرشچيمهتاب پرسیده شد 2 سال پیش • 
189 بازدید2 پاسخ0 رای