طوفان فکری کاربران مس به طلا


لطفا سوالات کاربران را مطالعه کنید و نظرات و پاسخهای خود را به سوالات بدهید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، لطفا آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

پیشاپیش از همکاری شما عزبزان سپاسگزاریم.

 

جواب سوالاتبرچسب: خودارضایی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهعلیرضا پرسیده شد 2 هفته پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید پرسیده شد 1 ماه پیش • 
39 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMohammad پرسیده شد 2 ماه پیش • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسجاد پرسیده شد 6 ماه پیش • 
135 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهآمنه پرسیده شد 2 ماه پیش • 
81 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسعید پرسیده شد 3 ماه پیش • 
53 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسعید پرسیده شد 3 ماه پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهalireza پرسیده شد 4 ماه پیش • 
71 بازدید1 پاسخ0 رای
بازEdi پرسیده شد 5 ماه پیش • 
105 بازدید0 پاسخ0 رای
بازmilad baiat پرسیده شد 6 ماه پیش • 
165 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسجاد پرسیده شد 7 ماه پیش • 
103 بازدید1 پاسخ0 رای
بازEdi پرسیده شد 8 ماه پیش • 
158 بازدید1 پاسخ0 رای
بازEditor پرسیده شد 8 ماه پیش • 
198 بازدید1 پاسخ0 رای
بازalireza پرسیده شد 9 ماه پیش • 
271 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهsoheilsn76soheilsn76 پرسیده شد 1 سال پیش • 
164 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmamd2016mamd2016 پرسیده شد 2 سال پیش • 
109 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmamd2016mamd2016 پرسیده شد 2 سال پیش • 
108 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmamd2016mamd2016 پرسیده شد 2 سال پیش • 
116 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmajid07111majid07111 پرسیده شد 2 سال پیش • 
113 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmehrdad80mehrdad80 پرسیده شد 2 سال پیش • 
193 بازدید1 پاسخ0 رای
بستن
بستن