نوشته‌ها

ترک خودارضایی و غم بعد از آن

ترک خودارضایی و غم بعد از آن

/
کاربری به ما پیام دادن و گفتن: من خودارضایی رو کنار گذاشتم…