نوشته‌ها

معرفی دوره استحاله

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 47 - در دوره تعالی نیروی جنسی چه می آموزید؟

/
دوستان در این ویدیو دوره استحاله و تعالی نیروی جنسی رو معرف…

شرح دوره استحاله جنسی در 4 دقیقه

/
توی این دوره در رابطه با استحاله میل جنسی صحبت می کنیم و ف…
ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 24 - ترس از پرهیز و تعالی میل جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با ترس از پرهیز صحبت می کنیم. ترسی…
transform-bad-to-good

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 18 - استحاله شر به خیر

/
به نام خدا توی این فایل صوتی در رابطه با استحاله شر به خیر صحبت می…
se-x-ual-energy-transmutation-in-society

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 15 - استحاله در اجتماع

/
در این مقاله در رابطه با این سؤال صحبت خواهیم کرد که آیا استحاله نیر…
se-x-ual-energy-transmutation-lust-transmutation

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 14 - استحاله هوس

/
در این مقاله در رابطه یا استحاله خواستن زیاد یا هوس صحبت خواهیم کرد. دو…
se-x-ual-energy-transmutation-mesitation-2

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 13 - مراقبه در استحاله

/
در این مقاله در رابطه با نقش بسیار مهم مراقبه کردن و مدیتیشن …
se-x-ual-energy-transmutation-taxi-driver

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 12 - راننده تاکسی و علم استحاله در کار خود

/
به نام خدا در این مقاله یک مثال از نوعی از استحاله رو می خوا…
se-x-ual-energy-transmutation-music-ear-transmutation

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 11 - استحاله گوش موسیقی

/
توی این فایل صوتی که خیلی فی البداهه و توی خیابون دارم ضبطش می کن…
se-x-ual-energy-transmutation-wider-aspects

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 10 - ابعاد وسیعتر استحاله

/
در این مقاله در رابطه با نگرشی متفاوت نسبت به استحاله نیروی جنسی صح…