نوشته‌ها

قوانین تغذیه

تبدیل نیروی جنسی به ثروت – قسمت 43 - قوانین تغذیه

/
در ادامه مباحث تکمیلی دوره استحاله نیروی جنسی، که اونها رو معرف…
تقویت اراده- قسمت دوم

تقویت اراده- قسمت دوم

/
در این فایل صوتی در رابطه با تقویت اراده بیشتر صحبت می کنیم. …