نوشته‌ها

افسردگی

افسردگی معنا ندارد

/
دوستان کاربری به ما یک پیام خیلی طولانی داده بودن و گفته ب…
بیماری فقر

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 45 - بیماری فقر

/
یک خبر خوبی رو می خواستم در این فایل صوتی به عزیزانی که دوره است…