نوشته‌ها

نکنه برگردم به لغزش؟

نکنه برگردم به لغزش؟

/
کاربری از ما سؤال پرسیدن: بعد از اینکه چند ماه خودارضایی رو کنار گذا…
تفکرات پلید هنگام عبادت

تفکرات پلید هنگام عبادت

/
در این فایل صوتی در رابطه با موضوع مهمی که برای خیلی ها ممکنه…
بیماری فقر

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 45 - بیماری فقر

/
یک خبر خوبی رو می خواستم در این فایل صوتی به عزیزانی که دوره است…
فرق پشیمانی و شرم

فرق پشیمانی و شرم

/
در این فایل صوتی در رابطه با تفاوت بین پشیمانی و شرم داشتن صح…