نوشته‌ها

عدالت و احسان

عدالت و احسان

/
در این فایل صوتی در رابطه با عدالت و احسان صحبت می کنیم. هر د…