نوشته‌ها

اعتماد به یار

اعتماد به یار

/
در این فایل صوتی در رابطه با اعتماد کردن به همسر یا نامزد صحبت …
ترک چشم چرانی 9- قفل گردن

ترک چشم چرانی 9- قفل گردن

/
در این فایل صوتی در رابطه با یکی دیگر از تکنیک های ترک چشم چرانی ص…
repent-to-allah

توبه

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع می خوام صحبت کنم که ما چطور ب…