نوشته‌ها

practice-what-you-preach

مرد عاقل دنیوی نباشیم!

/
گاهاً شده که ما افرادی رو می بینیم اطراف خودمون ، دوستان ، اط…