نوشته‌ها

مقابله با تخیلات جنسی

مقابله با تخیلات جنسی

/
در این فایل صوتی در رابطه با تخیلات جنسی صحبت می کنیم و اینکه چ…
هجوم وسوسه خودارضایی

هجوم وسوسه خودارضایی

/
در این فایل صوتی در رابطه با لغزیدن هنگام وسوسه صحبت می کنیم. د…