نوشته‌ها

مرغ همسایه غاز

مرغ همسایه غاز

/
 در این فایل صوتی در رابطه با این سؤال صحبت می کنیم که چرا مرغ همسای…
هدیه به زن

هدیه به زن

/
در این فایل صوتی در رابطه با هدیه دادن به خانم ها صحبت می کنیم. موضو…