نوشته‌ها

هجوم وسوسه خودارضایی

هجوم وسوسه خودارضایی

/
در این فایل صوتی در رابطه با لغزیدن هنگام وسوسه صحبت می کنیم. د…