نوشته‌ها

masturbation-its-defects-and-how-to-quit

استمنا چیست، عوارض آن کدامند و چگونه آن را ترک کنیم؟

/
استمنا یا خودارضایی یکی از گناهان کبیره است که انسان با خود ک…