عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجو حقوق...و خب در حال بهتر شدن...در حال پیدا و آشکار کردن نواقص و بدی هامون...و صد البته در حال جبران و ترک اشتباهات... I'm nofaping and Quiting Fap!No More Evil and Addiction
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.