پادکست‌های رایگان

ترک پرونوگرافی و چشم‌چرانی

1# – ترک پورنوگرافی ۱– مقایسه زناشویی و پورنوگرافی- 1
2#–ترک پورنوگرافی 2– مقایسه زناشویی و پورنوگرافی- 2
3#–ترک پورنوگرافی3– مقایسه زناشویی و پورنوگرافی- 3

استحاله نیروی جنسی به ثروت

2# – شش قدم استحاله جنسی – متاهلین
3# – چهار قدم استحاله نیروی جنسی – مجردها

از سالیتود تا بهشت

2# – تمرین مشق شب در دوران سالیتود
3# – ارتباط دوران سالیتود و تبدیل میل جنسی

روابط عاشقانه

1# – چطور از چنگال خیانت نجات رهایی پیدا کنیم؟

ثروت و مثبت اندیشی

1# – بخشنده دست و دلباز ودریافت کننده بی نظیر
3# – هم زود میخوام هم زیاد!!!

کلیه پادکست های تولید شده ما در طول فعالیت آموزشی مس به طلا، در دسته های آموزشی متنوع در این بخش قرار دارد. هر دسته آموزشی در صفحه جداگانه ای قابل دسترسی است. کافی است روی دکمه مربوط به هر صفحه کلیک کنید.