چشم اندازهای زیبای ترک شهوترانی

rewards of quitting masturbation ‎
5
(4)

 

دستاوردهای بعد از ترک شهوترانی

در این ویدیو در رابطه با یک موضوع بسیار مهم صحبت می کنیم. اینکه وقتی می خواهیم شهوترانی را کنار بگذاریم، به چشم اندازی نیاز داریم که قرار است ما به کجا برسیم؟ این مورد بسیار مهمی است. زیرا وقتی می خواهیم شهوترانی را کنار بگذاریم، برای ما کار دشواری است. سختی بسیاری دارد، مخصوصاً برای کسانی که به خودارضایی و… مبتلا هستند، درگیری ذهنی و اعتیاد جنسی شدیدی در مغز ایجاد می گردد. چه انگیزه و امیدی ما باید داشته باشیم؟ به چه آینده ای نگاه کنیم و قرار است به کجا برسیم؟ در این جلسه و جلسات بعدی در این رابطه صحبت می کنیم که چه دستاوردهایی را به دست خواهیم آورد؟

فردی که درگیر خودارضایی، چشم چرانی و پورنوگرافی و دیگر مصادیق شهوترانی هست، مهمترین موضوعی که قبلاً هم گفتیم: بخش بزرگی از مغز آن فرد درگیر مسائل جنسی شده و حالت وسواس گونه پیدا کرده است و دائما فکر او در رابطه با سکس، زن، دختر، فیلم، عکس و خودارضایی هست. بخش بزرگی از مغز و انرژی ذهنی آن فرد حالت وسواس گونه جنسی پیدا کرده است. وقتی که ما اینگونه کارها را ترک می کنیم،  مدت زمانی که از آن می گذرد و به امید خدا، خداوند به ما کمک می کند و به سمت جلو حرکت می کنیم، هر چقدر بیشتر از مدت زمان پاکی ما می گذرد، اهمیت موضوع جنسی، سکس و شهوت در مغز ما شروع به فروکش می کند.

حالا اگر بخواهیم به صورت نمودار نشان بدهیم، فرض کنید تعدادی نمودار میله ای هستند، نموداری که شهوترانی و کلاً فکر کردن در رابطه با سکس و مسائل جنسی را نشان می دهد، این نمودار از همه بلند تر می باشد. ولی کار و درس و معنویت و خانواده همگی در برابر وسواس ذهنی و مغزی که ایجاد شده بسیار کوچک می باشند و حجم بسیار کمی از مغز را اشغال کرده اند.

پیشرفت بعد معنوی بعد از ترک شهوترانی

اما بعد از آنکه ما خودارضایی را کنار گذاشتیم و شهوترانی را ترک کردیم و به آن زمان دادیم و هر چه بیشتر روزها و ماه ها می گذرد و به یکسال، دو سال می رسد، در مسیر چه اتفاقی می افتد؟ به جایی می رسیم که دیگر حالت وسواس گونه فکر کردن در رابطه با مسائل جنسی و شهوت فروکش می کند و تقریباً مساوی با بقیه موارد میشود. مثلاً نمودارهای شهوت، کار، درس، عبادت، خانواده، تقریباً با هم مساوی میشوند و به یک تعادلی می رسند. همان قدر که خانواده مهم است، همان قدر شهوت و فکر کردن در رابطه با مسائل جنسی مهم می باشد، همان قدر هم فکر کردن در ابطه با خداوند مهم است و همان قدر هم فکر کردن در رابطه با کار و تحصیل و کسب و کار مهم می باشد. و همگی یک حالت تعادل پیدا می کنند.

و این خود یک پیشرفت بسیار بزرگ می باشد! واقعاً پیشرفت بزرگی است. چرا؟ چون فردی که یک عمر دنبال مسائل شهوت بوده و از همه ابعاد دیگر زندگی جا مانده و نمی تواند در  آنها پیشرفتی داشته باشد. نه روابطش با دیگران خوب است، نه رابطه اش با خدا خوب است و نه رابطه اش با خودش خوب است! نه در کار موفق است، نه در تحصیل موفق است. چرا؟ چون درگیر اعتیاد جنسی هست و حالت وسواس گونه مغزی، مغز فرد را اشغال کرده است. و این اولین دستاوردی است که انسان آن مقدار فکر کردن در رابطه با مسائل جنسی را به تعادل می رساند و مساوی می شود با سایر ابعاد دیگر زندگی. دستاوردی بعدی این هست که انسان انگیزه بسیار قدرتمندی پیدا می کند برای آنکه بخش های دیگر زندگی را که نسبت به آنها بی اهمیت بوده، روی آنها کار کند و آنها را بالا ببرد.

انگیزه و انرژی بالا برای پیشرفت

مثلاً فرض کنید شهوت پایین آمده است، ولی سایر موارد هنوز رشد نکرده اند. انگیزه ایجاد می شود تا روی معنویت، شغل و تحصیل خود کار کند. مثلاً دیده ایم کسانی که تمام عمر شهوترانی می کرده اند، بعد از چند سال که به امید خداوند پاک میشوند، مثلاً در سن سی چهل سالگی میگویند: من می خواهم درسم را ادامه بدهم! من می توانم ادامه بدهم. شهوت نگذاشت یک عمر درسم را ادامه بدهم، می خواهم ادامه بدهم. حتی تا دکترا هم پیش میرود، انگیزه بیدار میشود. چرا؟ چون شهوت مثل یک افسار بسیار قوی و قدرتمند روح و فرد رو درگیر خودش کرده و وقتی که رها میشود، این انرژی آزاد میشود.

در بحث تعالی و استحاله میل جنسی هم به همین شکل است. این انرژی آزاد میشود. کسانی را که با آنها کار کرده ام دیده ام در سن خیلی بالا، که حتی تحصیلات سیکل هم نداشتند از کسانی بودند که قبلاً با آنها در ارتباط بودم و الان هم هر از گاهی در ارتباط هستم، شروع کرد به درس خواندن و گفت: من نه تنها سیکل می گیرم، بلکه دیپلم را هم می گیرم و درسم ادامه میدهم. می خواهم زبان کار کنم، ورزش یاد بگیرم. پس دومین دستاورد انگیزه بسیار بالا برای بهبود بخشیدن به تمامی حوزه های زندگی هست که ما یک عمر آنها را نادیده گرفتیم. و از این هم فراتر برویم و باز هم پاکی ایجاد شده را ادامه بدهیم، به دو سال یا سه سال، زمان دقیقی نمی توان تعیین کرد، به همین شکل پیش برود چه اتفاقی می افتد؟ انسان در وجود خودش روی همه حوزه های زندگی، معنویت او از همه بیشتر شروع به رشد می کند. چرا؟ چون خداوند واقعاً دوست دارد کسانی را که واقعاً شهوتشان را مهار می کنند و عمداً روی شهوت و میل جنسی کار می نمایند.

عشق به کائنات و جهان هستی

و کم کم حالتی پیش می آید که حالا اگر نمودار اول را مقایسه کنیم، که قبلاً شهوت از همه بالاتر بود، کم کم شهوت، کار، درس، در یک سطح قرار می گیرند و معنویت از همه بالاتر می رود و نمودارش از همه بیشتر رشد می کند و کلاً یک انسان معنوی میشود. و البته به اینجا هم ختم نمیشود. انسان علاقه اش به معنویت و خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود و دیگر شاید نمودار خطی نتوان کشید، یک نمودار باید بالای بقیه کشیده شود، که معنویت همه جا را فرا می یرد. یعنی مانند یک چتر روی همه ابعاد زندگی قرار می گیرد.

سمت و سوی معنوی پیدا می کند. سرکار که می رود، سراغ کسب و کار که می رود، خدا و معنویت در او جاری میشود. وقتی می خواهد درس بخواند، خدا و معنویت در درس او جاری می گردد. در همچنین در رابطه با همسرش. حالا این ویدیو بیشتر در رابطه با افراد مجرد می باشد. در ویدیوی بعدی ادامه این روند پیشرفت را در دوران متأهلی هم میگویم. فرض کنید الان مجرد هستید و این ویدیو ها را دنبال کنید، متوجه می شوید. رابطه اش با خانواده و پدر و مادرش کم کم به جایی می رسد که انسان قلب مهربانی پیدا می کند.

چرا؟ چون خدا در همه ابعاد زندگی وارد میشود. حتی زمانی که می خواهی حتی یک کیلو گوشت هم بخری، مهربان برخورد می کنی. با عطوفت برخورد می کنی. محبت از طرف خداوند میاید سرازیر میشود در وجود انسان و بعد به دیگران سر ریز میشود. انسان محبت پیدا می کنند، به خودش، به اطرافیانش و همه ابعاد زندگی معنوی میشود. دستاورد بعدی این است که انسان برای رشد کردن عطش پیدا می کند. دوست دارد بیشتر و بیشتر رشد کند. همان انگیزه ای که پیدا کرده بود، آتشین میشود. دوست دارد در همه زمینه ها موفقیت کسب کند و پیشرفت کند.

عطش معنوی برای رشد و تعالی روح

و اینجا همانبحث استحاله و تعالی میل جنسی پیش می اید. که طرف روی میل جنسی اش با پرهیز کار کرده و تقویت کرده است پاک شده و با خدا ارتباط خیلی قوی پیدا کرده و قدرتمند شده است. دیگر الان توانایی یک جا نشستن ندارد. دوست دارد کارهای بزرگ انجام بدهد. ریسک پذیر میشود. دل و جرأت پیدا می کند. خداوند پشت این ذهن و روح انسان قرار می گیرد و قوی میشود و هر کاری که بخواهد، می تواند انجام بدهد. و این دستاورد بعدی بود در حوزه انگیزه و رشد. و مخصوصاً وقتی که پیش میرود، این عطش در بعد معنوی پیش می رود.

حال برای شخص خود من و خیلی از انسان ها دیدم، بعد معنوی خیلی آتیشن تر میشود و گر می گیرد و انسان دوست دارد معنویتش را تقویت کند. و یک سری از قوانین هستی هم هست که ما در دوران سالیتیود کاملاً به آن پرداختیم که مثلاً اگر شما شعله زیر معنویت را نموادرش را خیلی قوی کنید و به سمت بالا بکشید و روی معنویت کار کنید، خود به خود بقیه ابعاد زندگی شما به بهترین نحو ممکن پیش خواهد رفت.

و دیگر لازم نیست دست و پا بزنید برای کار کردن و پول درآوردن، شما وقت هایی که برای خداوند و کار کردن روی روح و ارتباط با خداوند می گذارید و آن را مدام منبسط می کنید، خود به خود پول می آید، موفقیت می آید، نه آنکه در خانه بخوابید و هیچ کاری نکنید. نه. بحثش بسیار مفصل است و در این ویدیو نمی گنجد. منظور آنکه برکت در همه ابعاد زندگی شما جاری میشود و خداوند شما را از آنکه دست و پا بزنید برای کار و درس و … این دست و پا زدن را از شما می گیرد.

رسیدن به نشاط دائمی و بی نیازی، هدیه خدای با مرام

چرا؟ چون شما بخش بزرگی از ذهن و مغز خود را در رابطه با معنویت خرج کردید. و این معرفت خداوند می باشد. این مهربانی و لطف و عدالت خداوند است که برای ما این کار را انجام میدهد. و این مسیر ادامه پیدا می کند و به جایی می رسد، چون که معنویت پخش میشود در همه ابعاد زندگی و معنویت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود، انسان به یک نشاط دائمی می رسد، یک نشاط غیر منقطع. و این نشاط قطع نمیشود. خیلی جالب است. مثلاً شما دیدید که اوایلی که انسان می خواهد ترک کند، یک روز حالش خوب است، یک روز حالش بد، یک روز معنویت دارد، یک روز از خدا بدش می آید، یک روز حالش خوب است، یک روز احساس گناه دارد. همینجور اینها روی ذهنش بازی می کنند.

ولی به مرور زمان که اینها می گذرد، شما به یک نشاط دائمی می رسید. که به این راحتی هیچ چیز نمی تواند نشاط شما را به هم بزند. حالا این مبحثش خیلی قوی هست و در راهی قرار می گیرد  که انسان دوست دارد روی روحش کار کند و درون خودش می بیند که به مدارج بالای معنوی می رسد. خود این مورد را می بیند. که این را در دوره سالتیود، مقام اول و دوم خیلی کار کردیم که چرا انسان قیمت آروزهایش از این به بعد فرق می کند؟ و می رسد به آنجا. و دیگر از اینجا هم که مجرد باشد، دیگر وقتی که می خواهد همسری را انتخاب کند،همسری را انتخاب می کند که بروحش را بشناسد و به هر کسی اجازه نمیدهد که همسرش بشود.

کمک به رشد روحی، معنوی و مادی دیگران

حتی اگر کسی را انتخاب کند که پتانسیل خوب بودن را دارد، ولی سطح او  از نظر معنوی و کار کردن روی روح خیلی پایین تر از خودش باشد، چه کاری انجام می دهد؟ اکنون آنقدر روح بزرگ شده که می گوید : اشکالی ندارد، من شما را انتخاب می کنم و با همدیگر روی روحمان کار می کنیم و اینگونه روح قوی میشود. دیگر لازم نیست انتخاب های ما در جامعه کم بشود. و بگوییم: ما خیلی رشد کردیم و دیگه هیچکس نیست هم کفو من باشد! چه هم کفو یا مساوی یا پایین باشد، دیگر آن پتانسیل اصلی و تمایلی که طرف در وجودش باشد که بخوهاد رشد کند، دیگر همان کافیست.

و آن فرد شما باشید و بخواهید شهوت را کنار بگذارید، به آن حد می رسید که افراد دیگر را هم بالا بکشید. دست های یکدیگر را بگیرید و با معنویت بالا بکشید. چه همسرتان باشد، چه عزیزان، چه دوستان، یا هر کسی. هر کسی که طالب باشد، اگر طالب نباشد که کاملا سکوت می کنید . برای هر کسی که طالب است، شما این قدرت را پیدا می کنید که به دیگران کمک کنید که مسیری که خودتان رفتید، دستشان را بگیرید و بیاورید در مسیری که به خداوند برسند، در ثروت و معنویت و همه زمینه ها بتوانند موفق باشند. در ویدیو بعدی در رابطه با همین روند پیشرفت روحی، جسمی، مادی و معنوی در دوران متأهلی بیشتر صحبت می کنیم. که بعد از اینکه انسان ازدواج کرد، این روند به چه شکلی پیش خواهد رفت.

 

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 4

1 دیدگاه برای “چشم اندازهای زیبای ترک شهوترانی

دیدگاهتان را بنویسید