جدیدترین مقالات مس به طلا

فقر مادی - فقر معنوی
عشق بازی با خدای مهربان

فقر مادی – فقر معنوی

در این فایل صوتی در رابطه با موضوع مهمی با عنوان فقر معنوی صحبت می کنیم. فقر معنوی چیه؟ نداشتن دانش و تجربه معنوی کافی که در زندگی انسان باعث

ادامه مطلب
colorful lust
شهوت شناسی و آموزش های جنسی

شهوت هفتاد رنگ!

در این فایل صوتی در رابطه با ابعاد قوه شهوت در وجود انسان صحبت می کنیم. ما در آموزش های مربوط به ترک خودارضایی، ترک چشم چرانی و ترک شهوترانی

ادامه مطلب
غم مجردی
از سالیتود تا بهشت

غم مجردی

در این فایل صوتی در رابطه با غم مجردی صحبت می کنیم. همونطور که ما قبلاً هم اشاره کرده بودیم، در دوران مجردی، انسان یک غمی میاد سراغش، خودشو با

ادامه مطلب

مقالات طبقه بندی شده را در دسته های زیر مشاهده کنید: